1- KARŞI, Galatasaray tribünlerinde; tribünlerin görsel gösterilerine destek olmayı ilk amaç olarak belirlemiştir.

2- KARŞI, Galatasaray Spor Kulübünün tüm Galatasaray'lılara açık olmasını arzular, üyelik için hiç bir ön şartı kabul etmez. Galatasaray Spor Kulübü üye yapısındaki çarpıklıklar kalkmadığı sürece hiç bir kongre üyesini gruba dahil etmeyecek üye olanları ise gruptan çıkaracaktır.

3- KARŞI, ortak paydası Galatasaraylılıktır. Ülke sınırlarının değişmezliğini, laik ve sosyal yapısının savunuculuğunu yapmakla birlikte; etnik, din, mezhepsel tüm farklılıkları dışarıda bırakır. Grup herhangi bir siyasi düşüncenin savunucusu değildir, siyaseti yerinde ve KARŞI kimliğinden bağımsız yapılmasını savunur.

4- KARŞI, tribünde ve dışarıda şiddeti savunacak, pratiğe çevirecek tüm eylemlerden uzak durur. Galatasaray'a ve Galatasaraylı'lara yapılacak herhangi bir şiddet eylemi bu kuralın istisnasıdır.

5- KARŞI, yönetim/ teknik yönetim/ futbolcu bölümünde sorumluluk almışlara her hangi bir baskıda bulunmaz; Galatasaray değerlerine uygun olduğu sürece hiç bir durumda idari/ teknik kararları tartışmaz.

6- KARŞI, grup temelinin ortak sorumluluğa dayandığını kabul eder. Kollektif çalışmaları destekler, sorumluluktan kaçınarak yeterli katkıyı yapmayanları grup içinde barındırmaz.

7- KARŞI, grup olarak Galatasaray Spor Kulübünün bayrağının dalgalandığı tüm spor dallarına gerekli desteği vermek için her türlü çabayı gösteririr.

8- KARŞI, mevcudiyetinin tek öğesi Galatasaray Spor Kulübü'dür. herhangi bir nedenle grup Galatasaray'a zarar verdiği anda grup kendini fesheder.

9- Tüm bu maddeleri kabul eden herkes için KARŞI üyeliği açıktır.